Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Elektro ispitivanja

 

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Jedna od usluga Instituta po karakteru vrlo važna je pregled i ispitivanje električnih instalacija koja podrazumijeva izradu Stručnog nalaza ili Izvještaja ako su ispitivanja izvršena po nekoj od akreditovanih metoda, kojima se potvrđuje njihova ispravnost.

Kako neispravnosti na instalacijama mogu dovesti do kvarova na uređajima, izbijanja požara, a u težim slučajevima mogu dovesti i do povreda sa smrtnim ishodom, neophodno je redovno kontrolisati izvođenje električnih instalacija niskog napona i njhovu funkcionalnost. Zato se smatra da je ispitivanje neophodan vid kontrole koji  predstavlja važan segment u provjeri funkcionalnosti i eksploataciji električnih sistema u svim tipovima objekata.

Prvi pregled i ispitivanje shodno Pravilniku vrši se nakon izvođenja električnih instalacija a prije puštanja objekta u rad i nakon rekonstrukcije ili adaptacije.

Periodični pregled i ispitivanje električnih instalacija vrši se nakon prestanka korišćenja objekta u trajanju dužem od šest mjeseci i u roku od 36 mjeseci od prethodnog pregleda i ispitivanja.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo Ispitivača  u primjeni akreditovanih metoda prepoznatljivost Instituta se ogleda i u posjedovanju najsavremenije mjerne opreme, a u cilju pružanja što kvalitetnije usluge klijentima. Sva ispitivanja i mjerenja zasnovana su prema važećim zakonima, standardima i propisima. 

 

 

 

ISPITIVANJE ZAŠTITNE ELEKTROIZOLACIONE OPREME I SREDSTAVA

Ispitivanje visokonaponske zaštitne opreme i sredstava je zakonska obaveza svakog vlasnika ili korisnika energetskih postrojenja, ali i potreba da se dokaže njihova ispravnost radi zaštite zaposlenih. Neispravna zaštitna elektroizolaciona  oprema može imati fatalne posljedice na zaposlene u postrojenjima, zbog toga se posebna pažnja poklanja periodičnom pregledu i ispitivanju, kao i pravilnom rukovanju i održavanju iste.

Iz širokog programa usluga Akreditovane laboratorije Instituta SIGURNOST, kao najspecifičniju i trenutno jedinstvenu u Crnoj Gori izdvojili bismo uslugu ispitivanje elektroizolacionih motki za čije ispitivanje je potreban visokonaponski transformator ispitnog napona 100 kV koji mi posjedujemo.  

Sve metode mjerenja, ispitivanja i kontrolisanja u potpunosti se realizuju prema važećim standardima i tehničkim propisima, a unutrašnja organizacija laboratorije je ta koja garantuje uspješno obavljanje svih poslova. Cijeli proces rada prati se u svim fazama, od prijema uzoraka, obrade rezultata ispitivanja pa do izdavanja Izvještaja što sam proces čini veoma pouzdanim.

Sa ovakvom organizacijom, tehničkim mogućnostima i stručnim kadrovima, laboratorija je spremna da u veoma kratkom roku kvalitetno odgovori na sve zahtjeve klijenata, a krajnji cilj jeste pouzdan rezultat ispitivanja i mjerenja, kao i zadovoljstvo korisnika.

Ostale usluge Akreditovane laboratorije i obim akreditacije možete pogledati ovdje.

 

 

SPECIFIČNA ISPITIVANJA LABORATORIJE

Ispitivanje elektroenergetskih postrojenja

Za sve trafostanice i velika postrojenja kao što su hidroelektrane, termoelektrane i velika industrijska postrojenja neophodno je vršiti redovne periodične preglede i ispitivanja, što je suštinski važno za zaštitu i bezbjednost zaposlenih. Redovnim pregledima i ispitivanjima produžava se njihov životni vijek i obezbjeđuje kvalitetan kontinuitet snabdijevanja električnom energijom.

Kao najučestaliji javlja se zahtjev za redovnom revizijom i ispitivanjem trafostanica koja obuhvata niz aktivnosti u zavisnosti od vrste postrojenja, a ovom prilikom navodimo samo neke od njih:

  • mjerenje otpora izolacije vodova, transformatora,
  • mjerenje otpora sistema uzemljenja U-I metodom,
  • mjerenje napona koraka i napona dodira,
  • provjera galvanske povezanosti na sistemu uzemljenja,
  • ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionih ulja.

Ispitivanja nejonizujućih zračenja –  mjerenje jačine električnog polja i magnetne indukcije niskih učestanosti

Mjerenje električnog i magnetnog polja koja potiču od elektroenergetskih sistema potrebno je vršiti u oblastima gdje se nalazi stanovništvo tj. oblastima koja su dostupna za javnost i zaposlene, a u neposrednoj blizini su istih. Suština pomenutih mjerenja je da se utvrdi da li su dobijene vrijednosti nivoa izloženosti ljudskog tijela na električno i magnetno polje  u skladu sa Pravilnikom definisanim graničnim vrijednostima, upoređujući ih sa ograničenjima polja za opštu javnu izloženost tj. izloženost stanovništva, a sve sa ciljem smanjenja rizika po zaposlene i ostatak populacije. 

Termovizijska ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima i vodovima

 Preventivna termovizijska snimanja odnosno mjerenje ugrijanja praktikuju se za ranu detekciju i prevenciju potencijalnih tačaka kvara, što se manifestuje kroz povećanje pouzdanosti zbog sprečavanja neplaniranih ispada u elektroenergetskom sistemu. Termovizijska snimanja se redovno primjenjuju kao osnovna metoda u preventivnom i dodatna u redovnom ispitivanju, a takođe i u monitoringu postrojenja. Prednost ove metode u odnosu na ostale najviše se ogleda u činjenici da se ispitivanje izvodi pri normalnom radnom režimu postrojenja, čime se ne ugrožava isporuka električne energije krajnjim potrošačima.

 

Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.