Vaša SIGURNOST je u našim rukama!

Djelatnosti Instituta Sigurnost

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

 

PROGRAM USLUGA INSTITUTA SIGURNOST IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 

NORMATIVNA AKTA

 • izrada Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu (Opšti akt)

 • izrada Normativa sredstava i opreme lične zaštite na radu

 • izrada Programa o osposobljavanju zaposlenih

 

STRUČNI I DRUGI POSLOVI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 • obavljanje stručnih poslova zaštite i zdravlja na radu u svojstvu stručnog lica

 • izrada Akta o procjeni rizika (procjena rizika na radnim mjestima)

 • izrada Evidencija zaštite i zdravlja na radu

 • pružanje usluga Koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade tehničke dokumentacije

 • pružanje usluga Koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

 • pružanje usluga vještačenja povreda na radu

 

ZAPOSLENI

 • osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad sa provjerom osposobljenosti
 • izrada Evidencija - kartona (reversa) zaduženja sredstava i opreme lične zaštite

  

PREGLEDI I ISPITIVANJA SA ASPEKTA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

 • pregled i ispitivanje sredstava za rad

 • pregled i ispitivanje električnih i drugih instalacija

 • pregled i ispitivanje sredstava i opreme lične zaštite na radu (elektroizolaciona opreme i sredstva)

 • ispitivanje uslova radne sredine (fizičke štetnosti, hemijske štetnosti, biološke štetnosti, osvijetljenost, mikroklima, štetna zračenja, azbest)

 

UPUTSTVA, ODLUKE, FORMULARI

 • izrada uputstava i znakova za bezbjedan rad

 • izrada odluka o radnim mjestima sa poslebnim uslovima rada

 • izrada odluka o imenovanju lica za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara, evakuaciju zaposlenih

 • popunjavanje formulara o povredama na radu

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 • tenderi - pružanje usluga za fazu zaštite i zdravlja na radu (građevina, elektro, mašinstvo, tehnologija, arhitektura i sl.)

 • izrada Plana mjera zaštite i zdravlja na radu

 • vršenje usluga revizije (ocjene) tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite i zdravlja na radu

 • izrada različitih tipova Elaborata zaštite i zdravlja na radu shodno zahtjevima projektnih zadataka


Adresa

City kvart,
81000 Podgorica

Pogledaj na Google Mapi

Kontakt

Telefon: +382 (0) 20 625 134
Mobile: +382 (0) 69 055 242

Email:

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00h
Subota - Nedjelja: Ne radimo.